Fylla & Håndværk

Vi driver Skonnerten Fylla, som vi refererer til et par gange her på siden. Derfor er det naturligt at det prægtige skib, indgår i sammenhæng som disse. Fylla er et fantastisk pædagogisk værktøj og et smukt stykke sejlende kulturarv.
Læs mere om Skonnerten Fylla

På Det Gamle Værft arbejder vi med flere former for håndværk, bl.a. smedje, rebslagning & nitning.

Læs mere om Det Gamle Værfts håndsværksmæssige side.

Trosse
Koøje

Ærø Efterskole

Det Gamle Værft arbejder tæt sammen med Ærø Efterskole, en efterskole med fokus på unge med særlige læringsforudsætninger.

Efterskolens sejladslinje har deres vante gang på værftet, og deltager i mange af værftets praktiske opgaver. De hjælper fx til ved Fyllas til- og afrigning og er med til at vedligeholde blokke og master. Ligeledes får de værkstedsundervisning og sejladsundervisning på Det Gamle Værft og kan komme i forskellige former for praktikforløb på værftet. Eksempelvis som kabysassistent, it-medarbejder, oplevelses-assistent, butikassistent eller arbejdsmand på værkstederne (smedjen, jernværksted, træværksted).

Sikkerhed

Sikkerhed er en meget vigtig del af undervisningen på værftet. På videoen prøver eleverne overlevelsesdragter.

Efterskolen ejer selv en række sejlskibe, som eleverne vedligeholder, til- og afrigger og hvorfra de undervises i praktisk sejlads og sømandskab. Derudover arbejdes der på at sejlads med den tremastede skonnert Fylla, bliver en del af deres uddannelse, da vores erfaring med elever fra Marstal H.F Søfart, fortæller os at det er en oplevelse de unge virkelig værdsætter.

Kompetencebeviser

Via undervisningen får eleverne oparbejdet stærke kompetencer inden for sømandsfaget. Til nogle fag er der udarbejdet særlige prøver, i andre fag er det underviseren der bedømmer niveauet og retter til. Efter de enkelte uddannelsesforløb, får eleverne udleveret kompetencebeviser. Med kompetencebeviserne kan eleverne dokumentere deres kunnen, samt uddannelsens indhold og varighed. Målet er at beviserne skal være med til at skærpe chancerne, når eleverne senere skal søge arbejde, praktik eller videre i uddannelseregi.

Vi er af den overbevisning, at kompetencebeviserne også er med til at styrke de enkelte elevers selvværd og tro på egen formåen.

Sociale kompetencer

På værftet bliver elevernes sociale kompetencer udviklet i særdeles høj grad. De unge kommer væk fra deres kendte sociale miljø, til et nyt miljø i en oplevelsesøkonomisk virksomhed. Hvilket betyder at eleverne på værftet, foruden deres skolekammerater, også skal relatere til værftets gæster og ansatte, samt personer i aktivering, arbejdsprøvning eller deslige. Eleverne får herved trænet deres viden, færdigheder og holdninger, som er essentielle forudsætninger for at kunne indgå i et socialt samspil med andre. Det at elever kan mestre forskellige sociale miljøer, styrker deres mulighed for selv at etablere og vedligeholde sociale relationer. Hvilket bidrager til øget trivsel, hvorved elevernes udvikling fremmes.

Vi vægter værftets sociale miljø højt, og skaber fælles forståelse gennem tydelige grundholdninger, med respekt, mangfoldighed, tryghed og motivation som omdrejningsled.

efterskolen ved essen


Opgaver til den virkelige verden

De opgaver eleverne er med til at løse på værftet, er værdifulde og reelle arbejdsopgaver, som styrker vores virksomhed og interesser. Eleverne laver også produkter, såsom Ærø vindsler, med pirke, kroge og liner, som vi sælger fra vores butik og hjemmeside. For tiden er eleverne med til at klippe og bukke ståltrådsophæng, som vi leverer til et trykkeri i København. Trykkeriet bruger dem til prisskilte, som bilforhandlere hænger på bakspejlene i salgsbilerne.

Ærø Efterskole har flere forskellige linjer, man kan foruden sejladslinjen også gå på linjer som disse; Landbrug, Gartneri, Musik, Billedværksted og deslige. Foruden linjeundervisning, undervises der også i dansk, matematik og fag som samfundsorientering. Bo-undervisning indgår også.

Her kan du læse om bueskydning, som er et af Ærø Efterskoles valgfag.

Ønsker du mere viden om Ærø Efterskole, så kan du læse mere på deres hjemmeside

Læs om Det Gamle Værft som socialøkonomisk virksomhed.

Det Gamle Værft

Det Gamle Værft er en socialøkonomisk virksomhed og samtidig et sted for bevaringsværdige stålskibe. På værftet anvendes og ikke mindst formidles de gamle skibsbygningsteknikker.

Læs mere om Det Gamle Værft.

Fender

Vil du vide mere

Så bare ring eller skriv til os.
I er også meget velkomne til at besøge os, herover på det smukke Ærø. Vi udstikker gerne kursen.

Hvis du vil direkte ind på Ærø Efterskoles hjemmeside kan du komme det herfra

Gammelt tov