Håndværk

Bevaring, restaurering og formidling

Håndværkstraditioner

På det Gamle Værft arbejder vi med flere former for håndværk. Vores største force er smedjen. Vi både esse-smeder, essesvejser, pladeforarbejder og nitter. Selve nittearbejdet tager kun en brøkdel af tiden; det er alt det forberedende arbejde, som er tidskrævende.

I udstillingen finder man fx også, en bødker, en blikkenslager og vores reberbane.

Skibsarbejde er en naturlig del af håndværket på Det Gamle Værft, ligesom knob, splejsning og tovværksarbejde er det.

Vi demonstrerer dagligt essesmedning, knob, splejs og rebslagning på vores demonstrationsreberbane

Der vil løbende være gæstehåndværkere, som viser deres kunnen fx blikkenslageren, bødkeren, gørtleren og andre spændende håndværk håber vi vil være med til at give vores gæster en spændende oplevelse. Rundt om i landet findes flere steder, hvor man underviser og formidler nogle af ovenstående håndværk, og vi har kontakt til og samarbejder på idéplan med flere af disse.

Hvorfor fokuserer vi på restaurering & håndværk?

For et land som Danmark, der i så høj grad er rundet af søfart, er det vigtigt, at vi tager vare om samt bevarer vor maritime kulturarv – især de fartøjer, som er relevante for de forskelige årtier. Vi kan derfor ikke tillade os at lade hånt om gode, danske skibsbygningstraditioner samt håndværk.

Med etableringen af Det Gamle Værft forsøger vi at redde en del af vor håndværksmæssige og maritime kulturarv, hvilket vil være til gavn for både skibene, som kan blive restaureret og vedligeholdt efter de for fartøjet historisk korrekte metoder, og folket, som dermed kan få nogle spændende og lærerige oplevelser.

By- & bygningsbevaring

Med en beliggenhed i en Europa Nostra-belønnet, bevaringsværdig købstad som Ærøskøbing vil by- og bygningsbevaring have en naturlig plads på Det Gamle Værft. Dette understøttes samtidig af vores samarbejde med Ærø Museum og Byhistorisk forening. By- og bygningsbevaring kan ske på mange niveauer; lige fra vores essesmedje, hvor beslag kan smedjes, til råd og vejledning om, hvordan man passer på og vedligeholder sit bevaringsværdige hus.

Kursuskalender 2016

Se hvad der er på programmet af kurser ved at trykke her

Det Gamle værft
Skibsside M/S Fylla