Praktik

Hej og velkommen til Opdrift på Det Gamle Værft!

Du er blevet henvist hertil af din sagsbehandler, fordi du er i et forløb hos dem. Både jobcenter og vi ved, at det kan være ret forvirrende og uoverskueligt at gennemskue systemet og de mange kasser, man kommer ind og ud af.

Det faste personale står klar hernede på Det Gamle Værft til at tage imod dig, så du kommer til at lære os godt at kende. Vi tager en lille snak og kort dag første gang du kommer herned, vi skal nok få dig trygt igang.

Du er velkommen til at ringe eller skrive en sms, hvis du har spørgsmål til os inden du kommer herned. 20 18 82 22

Vi glæder os til at hilse på dig.
Bedste Hilsner
Sofie, Karen og Julie

 

Hvad et forløb indeholder:

Vi starter altid forløbet op den første dag med at mødes med dig i enrum til en god snak, så vi kan få skabt et mål sammen og lagt en plan for dit forløb. Vi tager en snak om, hvor du er, og hvor du ønsker at komme hen, og hvordan vi bygger den bedste bro til det, i samspil med Ærø Job- og Voksencenter.

Det Gamle Værft er anden aktør til Job- og Voksencentret i Ærø Kommune. Vi laver forløb og kurser til mennesker, der henvises fra Ærø Job- og Voksencenter, og hjælper med at finde en vej frem i den situation, du nu står i. På Det Gamle Værft kan du komme i forskellige forløb, der skal hjælpe til at afklare din fremtidige arbejdssituation. Forløbet kan være alt fra arbejdsevneafklaring over jobaktivering til ’lær at skrive dit cv’-kurser.

Vi udbyder løbende nye forløb, derfor ville du kunne opleve at blive henvist til noget, der ikke er beskrevet nedenfor.

Arbejdsevneafklaringsforløb
Arbejdsevneafklaringsforløbet er et forløb på 13 uger, hvor du afprøver forskellige arbejdsfunktioner under hensyntagen til dine skånebehov.

Opgaverne tilrettelægges i samarbejde med din kontaktperson på Det Gamle Værft. Målet er at få afklaret, hvilke typer opgaver du kan arbejde med, hvor længe, og om du har særlige skånebehov.
Forløbet starter op med det timetal, du og din sagsbehandler er blevet enige om, og som passer til din aktuelle situation. Derefter optrappes timetallet om muligt undervejs i forløbet, hvis situationen og opgaverne er til det.

Til slut i forløbet udarbejder du og din kontaktperson på Det Gamle Værft, i samarbejde, en samlet beskrivelse af din faglige og personlige kunnen sammenholdt med de konkrete arbejdsfunktioner, som du vil kunne varetage, og de nødvendige skånebehov.

Økonomi
På Det Gamle Værft tilbyder vi hjælp til økonomi. Her lærer du alt fra at lægge et budget til at betale regninger via din netbank. Vi skaber struktur og overblik over din daglige økonomi og forbrug.

Walk & Talk
Walk & Talk er et tilbud, hvor vi ved hjælp af aktiv lytning bidrager til din egen selvudvikling. Det kan fx være, du har angst og ikke tør møde nye mennesker, eller du kan være udfordret på andre måder. Ved en Walk & Talk på Det Gamle Værft møder vi dig der, hvor du er i livet, og ved hjælp af samtaler får vi skabt retning og muligheder for at du kan komme videre.

Vores erfaring med, at disse samtaler virker, er at vi er neutrale i forhold til dig og dine udfordringer, og derfor kan vi belyse din situation til din egen selvforståelse og dermed sætte en personlig udvikling i gang.
Vi har naturligvis fuld tavshedspligt.

Jobsøgningskursus
Som led i beskæftigelsesindsatsen under Jobcentret afholder vi Jobsøgningskurser. På kurset starter vi med at udfylde dit cv på Jobnet, så det lever op til kravene, og således at arbejdsgivere har let ved at få overblik over kompetencer, når de søger ny arbejdskraft.
Derefter hjælper vi dig med at tjekke og besvare relevante jobopslag, og at skrive en ansøgning, der skiller sig ud, så det er netop dig, der får jobbet.
Du må meget gerne medbringe din egen pc til kurset, men det er ikke noget krav.