Udviklingsfonden

Udviklingsfonden Værftet blev stiftet i 2006. I 2012 lykkedes det fonden at rejse finansiering til at renovere de historiske værftsbygninger på Ærøskøbing Havn, der i dag udgør Det Gamle Værft. Gennem støtte fra Realdania og EU LAG-midler kunne man åbne dørene for det realiserede byggeprojekt i 2014.

I dag driver fonden to virksomheder, der har til huse i bygningerne på Ærøskøbing Havn. Det er Rederiet Fylla og Det Gamle Værft, og begge virksomheder har særskilt økonomi og cvr-nummer.

Udviklingsfonden Værftet arbejder i tre spor: Skole, Skib og Social innovation. Under Skole udvikler vi praktiske skoleformater centreret om håndværket og viden fra hav og havn. Vi har udviklet forløb som Hav Værk, Under Øhavet og vores lejrskoleforløb på Det Gamle Værft. Under Skib arbejder vi på at få lavet en nødvendig gennemgribende restaurering af Skonnerten Fylla. Med Social Innovation ønsker vi at gentænke, hvordan man opererer mellem jobcentre og 2. aktører i landdistrikterne med en helhedsorienteret tilgang, der minimerer systemudmattelse, hvor rammerne tilpasses mennesket, og hvor vi derigennem får skabt et ligeværdigt samfundsliv for alle.

Det Gamle Værft er en registreret socialøkonomisk virksomhed ved SED, hvilket betyder, at vores overskud skal skabes og bruges på et godt formål i samfundet.

Det Gamle Værft og Rederiet Fylla er partner i den udnævnte UNESCO global Geopark Det Sydfynske Øhav.

Fondens formål

Fondens formål er på erhvervsmæssig basis at drive virksomhed som initiativtager til udvikling og drift af aktiviteter på det tidligere værftsområde i Ærøskøbing, samt evt. andre områder på Ærø.

Drift og udlejning af såvel områder, bygninger som aktiviteter sker på forretningsmæssige vilkår.

Det er endvidere fondens formål at tilrettelægge drift, udlejning og anvendelse af aktiviteter på en måde så særligt udsatte grupper som sent udviklede og bogligt svage unge kan deltage på lige fod med øvrige, eller opnår særstatus til eksklusivt brug af faciliteterne.

 

Derudover er fondens formål at arbejde med maritim kulturformidling, samt fritids- og kulturaktiviteter i øvrigt.

Fonden skal i øvrigt kunne iværksætte andre tiltag af enhver art, herunder køb, salg og udlodning m.v. med henblik på opfyldelse af formålet.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.